zvláštní poděkování
Volný.cz

Pavel Kosatík: 100 x Václav Havel

Přebal CD

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. Vět, které vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet i dnes.
„Nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít.“
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“
„Naše země nevzkvétá.“„Nevím, zda vím, co je to zázrak.“
Pavel Kosatík vybral stovku Havlových výroků, které považuje z různých důvodů za charakteristické, a okomentoval je v dvojím kontextu. Jednak v onom dobovém, v kterém byly vysloveny, jednak v současném. Čtou Ladislav Špaček a Lukáš Hlavica.

Václav Havel byl mužem slova a pera. Dávno předtím, než ve svém prvním prezidentském projevu oslovil obyvatelstvo větou „Naše země nevzkvétá“, objevil v sobě schopnost dříve a přesněji než jiní pojmenovat situaci, v které se společnost nacházela.
V šedesátých letech lidé s nadšením chodili do divadel na jeho absurdní hry, v kterých tematizoval plytkost soudobého jazyka, především toho, kterým se snažila kontrolovat situaci tehdejší stranovláda. V sedmdesátých letech, v nuceném disidentském ústraní, se vypracoval v brilantního esejistu, jehož hlavním tématem tentokrát byl především oportunismus takzvaného obyčejného člověka. Svou schopnost komplexně myslet a myšlené pregnantně formulovat Václav Havel osvědčil i za převratu v listopadu 1989. Udělala z něho vůdce revoluce. A kdo pamatuje roky, kdy byl prezidentem, ten si vzpomene, že i tehdy se na Havlova slova cekalo. Byl schopen vyjádřit, nač jiní pouze mysleli nebo co tušili. Vyjádřit to nejenom za sebe, ale i za ne. Po mnoho let dokázal být člověkem, který slovy ostatní spojoval.
Jeho věty stále žijí v našem „povědomí“, což však někdy bývá život ošidný. Nezaručuje cizím myšlenkám, že si je necháme proniknout do svého srdce. Často „spěcháme“ a jen registrujeme to, co bychom právě tak mohli i vnímat…
A tak je tato kniha výzvou ke zpomalení času. K zastavení nad stovkou Havlových výroků, tak jak v rozmezí víc, než půlstoletí spoluutvářely historii naší země. Stejně jako u předchozího projektu 100 x TGM, na který 100 x Václav Havel navazuje, jsou i tentokrát prezidentovy myšlenky doplněny komentářem, který chce pomoci pochopit okolnosti jejich vzniku a hlavně naznačit, v čem mohou být užitečné dnes.
Audioknihu vydal Radioservis, a.s. ve spolupráci s Euromedia Group.

12.8.2020 10:08:59 Redakce | rubrika - Novinky...