zvláštní poděkování
Volný.cz

Svatý Václav

Dvojí život knížete Václava

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

O svatém Václavu
Vzpomínky profesora V. V. Štecha na Svatováclavskou legendu a proměny jejího ztvárnění v průběhu času (1968). Za odkazem našeho národního světce se ohlíží významný profesor dějin umění, teoretik a profesor Akademie výtvarných umění v Praze Václav Vilém Štech. V čem tkví kořeny svatováclavského symbolu ochranného ducha, který pro náš národ po staletí představoval? A jak se proměňoval i v oblasti umění názor na dějinnou roli a bájný rozměr této historické osobnosti?
Vysílání: 28.9., 06.10 hod., ČT2

Deset století architektury: Svatováclavská kaple
Umělecky nejcennější část svatovítské katedrály byla postavena podle přesného zadání císaře Karla IV. (2000). Scénář a režie J. Boněk. Výjimečná kaple svatého Václava, ústřední svatyně uvnitř katedrály sv. Víta, byla vystavěna koncem 14. století na základě přesného zadání císaře Karla IV. architektu a staviteli Petru Parléřovi. Kaple už na první pohled udivuje svým řešením, prostupuje vnitřní strukturu chrámu, a stejně tak ruší i pravidelný vnější obrys stavby. Místo jejího založení bylo dáno historickým umístěním hrobu sv. Václava. Původně byla na tomto místě rotunda sv. Víta. Poté zde vyrostla trojlodní bazilika, která hrob sv. Václava respektovala. Ten se stal součástí nového chrámu, v jakési samostatné kapli. Ta byla koncipována jako do sebe uzavřený architektonický celek, včetně oken a vnějších pilířů. Zevně zůstaly stěny holé, nečleněné a budí dojem mohutných a vysokých hradeb. V kontrastu k prostému zevnějšku měl interiér návštěvníka oslnit zlatem, drahými kameny a malbami. Čtvercový půdorys kaple, sklenutý jednotnou sítí ve výši čtrnácti metrů dal architektovi podnět k vytvoření prostoru s mimořádným uměleckým účinkem.
Vysílání: 28.9., 08.15 hod., ČT2
Opakování: 30.9., ČT2

Dvojí život knížete Václava
Jaká je skutečná tvář českého světce a ochránce národa, zbavená současnými odborníky nánosů legend, mýtů a ideologických zájmů? (2007). Scénář a režie V. Hájek. Svatý Václav patří bezesporu mezi naše nejvýznamnější národní hrdiny. Pod jeho sochou se lidé shromažďují v přelomových okamžicích dějin a s nadějí k němu vzhlížejí. Svatý Václav se stal pro náš národ symbolem. Jaký ale doopravdy byl? Jak žil a jaké byly vztahy v jeho rodině? A kde nalezneme kořeny svatováclavského kultu? Režisér Vít Hájek se s pomocí odborníků pokusil pod nánosem mýtů, legend, polopravd a historických klišé odhalit skutečnou tvář tohoto bezesporu velmi zajímavého muže. Obraz národní legendy získává na plastičnosti především díky výzkumům dobových poměrů středověké společnosti, novým poznatkům, které relativizují oprávněnost přízviska "ukrutný" pro Václavova bratra, i nejednoznačné roli svatováclavské tradice v samostatném Československu.
Vysílání: 28.9., 09.05 hod., ČT2

Národní svatováclavská pouť 2020
Přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi. Režie J. Rásocha. Významným hostem letošních slavností ve Staré Boleslavi bude prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet, který bude hlavním celebrantem bohoslužby. Promluvu pronese metropolita moravský Jan Graubner.
Vysílání: 28.9., 10.00 hod., ČT2

Naše tradice: Svatováclavská pouť
Každý rok v Den české státnosti opouštějí ostatky svatého Václava katedrálu sv. Víta a spolu s tisíci poutníků se vydávají na cestu do staroboleslavské baziliky. Po stopách této tradice se vydáme s průvodcem M. Táborským (2012). Režie R. Vašíček. Před více jak tisíci lety byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Stal se jedním z nevýznamnějších světců a patronů naší země a den jeho skonu, 28. září, dokonce i státním svátkem – Dnem české státnosti. Stovky let na památné místo světcova skonu směřují poutníci, pro něž byla v období baroka vybudována pozoruhodná poutní cesta z Prahy s 44 kaplemi, z nichž se dodnes nezachovala ani polovina. Po ní se vydal Miroslav Táborský, aby v den převozu Václavovy lebky do jemu zasvěcené baziliky představil tradici svatováclavských poutí, která je sama o sobě dramatickým příběhem. Jaké jsou kořeny kultu svatého Václava a jeho statutu národního patrona? A je i dnes panovníkův symbol stejně tak silný jako kdysi a přesahuje svým významem církevní půdu?
Vysílání: 28.9., 11.50 hod., ČT2

23.9.2020 11:09:50 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 44 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Liliom (NdB)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Víra tipy 44. týden

Zasvěcení: Piaristé

Modlitba za domov 2020
Přímý přenos ekumenické slavnosti u příležitosti oslav státního svátku z Husova sbor ...celý článekČasopis 44 - sekce

DIVADLO

Bazaar vám přivede své Superhrdinky až do obýváku

Jurisic Mandic - Together  (Foto: Matija Lukic)

Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar, který se ve své dramaturgii soustředí na tvůr celý článek

další články...