zvláštní poděkování
Volný.cz

SOUTĚŽ - detail

Soutěž se souborem Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla Šmoka

Z choreografie DIVOCÍ KONĚ

platnost:

od 9.2.2009 do 1.3.2009


ZJASNĚNÁ NOC, STABAT a DIVOCÍ KONĚ

A.Schönberg, A.Dvořák, J.Nohavica: ZJASNĚNÁ NOC
Choreografie: Pavel Šmok; Nastudování: Kateřina Dedková – Franková
Smyčcový sextet Zjasněná noc (op.4 z roku 1899) je programní skladba, podnícená stejnojmennou básní Richarda Dehmela. Vypráví o ženě, která ze strachu před samotou podlehla nahodilému partnerovi a otěhotní s ním, avšak její milý ji přesto neopustí. Tuto zápletku uchovává ve své inscenaci i Pavel Šmok, přesazuje však děj do válečné a těsně poválečné doby. Příběh se odehrává ve dvou časových rovinách. První z nich – reálná – se odehrává po skončení 2.světové války: židovské dívka, která přežila hrůzy nacistického ghetta, vypráví svému milému o své nedávné minulosti, o své lásce k spoluvězni, jeho odsouzení k smrti – i o tom, že nosí pod srdcem jeho dítě. Toto vyprávění tvoří druhou, „starší“ časovou rovinu. Její nový životní partner prožívá při jejím vyprávění krutý duševní boj, láska se tu střetává se žárlivostí i mužským sobectvím, ale nakonec se muž s dívčinou minulostí smiřuje a ruku v ruce s ní kráčí vstříc společné budoucnosti.

Antonín Dvořák: STABAT
Choreografie: Pavel Šmok; nastudování: Kateřina Dedková – Franková, Lucie Holánková.
Antonín Dvořák napsal Stabat mater pod dojmem úmrtí svých dvou dětí. Kompozice sice dodržuje formální znaky církevní skladby včetně latinského textu, ale je nepokrytě česká a také vlastně velmi světská. Zármutek nad ztrátou dětí je pro všechny časy stejný.

Jaromír Nohavica: DIVOCÍ KONĚ
Choreografie: Lucie Holánková
Naprosto osobitým hraním a zpíváním si Jaromír Nohavica získal své publikum. Výběr devíti jeho písní, které se dotýkají lidských citů a pocitů, tvoří hudební doprovod k choreografii Divocí koně… k choreografii o lidech… pro lidi…

Všechny choreografie budou uvedené 1. března 2009 v Divadle v Dlouhé.


Trio Kvinterna, O.Kepka, A.Jirásek: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Z choreografie STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Soubor známých Jiráskových Starých pověstí českých O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi nastudovala Lucie Holánková jako syntézu tanečních a hereckých úseků. Moderátorem vyprávěné příběhy zábavnou formou zapojí dětské diváky do živého představení hádankami a hledáním odpovědí. Představení je určeno zejména divákům školního věku (I.stupeň základních škol).

SOUTĚŽE - přehled

reklama