zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Víra tipy 27. týden

Dominik Duka

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2024
Přímý přenos tradičního benefičního koncertu. Na prostranství před Velehradskou bazilikou mimo jiné vystoupí skupina Jelen, Viki Olejárová, Folk Team, Hana a Petr Ulrychovi a Jiří Pavlica s Hradišťanem. Pořadem provedou M. Augustová a J. Václavek. Režie A. Rezek. Večer lidí dobré vůle se stal významnou kulturně-společenskou událostí, která se u příležitosti oslav státního svátku – Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje letos koná už po čtyřiadvacáté. Součástí Dnů dobré vůle konaných na Velehradě u Uherského Hradiště bude i letos slavnostní koncert, na kterém vystoupí skupina Jelen, Viki Olejárová, Folk Team, Hana a Petr Ulrychovi a Jiří Pavlica s Hradišťanem, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad, členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Akademický Sbor Žerotín a Slovácký orchestr mladých. Benefiční DMS sbírka bude jako každoročně určena na Konto lidí dobré vůle. Podporovanými projekty v letošním roce jsou společenství Vstaň a choď, Nadační fond Adiuvare a nezisková organizace Blízko nás.
Vysílání: 04.7., 20.00 hod., ČT2

Dominik Duka
Portrét kardinála, bývalého primase českého a arcibiskupa pražského (2017). Režie J. Strach. Protože se jeho otec účastnil zahraničního odboje a v 50. letech minulého století byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty, nedostal se syn Jaroslav po maturitě z kádrových důvodů na studia. Pracoval v továrně a vyučil se strojním zámečníkem. Po základní vojenské službě ho po dlouhých průtazích přijali až na odvolání ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V lednu roku 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu – na území Československa zakázaného a přijal řádové jméno Dominik. Jak se od toho okamžiku přes jeho jmenování biskupem a kardinálem až do vstupu do funkce vrcholného představitele české církve odrážejí v jeho mimořádném osudu dějiny naší církevní a laické společnosti, zaznamenal režisér Jiří Strach.
Vysílání: 05.7., 09.20 hod., ČT2

Cyril a Metoděj – Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
Polohraný dokument o životě, díle a odkazu sv. Cyrila a Metoděje, jejichž příchod na Velkou Moravu si dnes připomínáme (2013). Režie O. Schmidt a J. K. Studničková. Dokumentární film s hranými prvky představuje životní cestu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich přínos evropské kultuře. Prostřednictvím historických faktů autoři detailně ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. V roce 1980 byli svatí Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem prohlášení Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií a 9. a 21. stoletím. Film střídá dokumentární pasáže s inscenovanými sekvencemi. Cyrila a Metoděje představují ve filmu dva skuteční kněží, Miroslav Herold a Marek Orko Vácha. Zasvěcenými slovy provázejí své putování po stopách věrozvěstů současnou Evropou. Toto propojení historie s naší současností zároveň dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace jsou základem a tvoří kořeny dnešní evropské společnosti. Cyril a Metoděj a jejich žáci jsou naši duchovní otcové. Jejich písmo způsobilo pro nás, Slovany, že od Ruska až k hranicím s Řeckem se v zásadě domluvíme podobným jazykem, že tvoříme jednu všeslovanskou rodinu. Úspěch jejich mise otevřel cestu evangelizaci slovanských národů. K biblickým jazykům – latině, řečtině a hebrejštině – přibyla tak po mnoha staletích také slovanština.
Vysílání: 05.7., 09.35 hod., ČT2

Bohoslužba z Velehradu
Přímý přenos slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje. Režie J. Varvařovský. Slavnostní poutní bohoslužba při příležitosti státního svátku Svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasti představitelů duchovního, politického a kulturního života se stala každoroční tradicí. Letos bude hlavním celebrantem mše na nádvoří před bazilikou arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Mons. Josef Nuzík. Kázání pronese apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Hudební doprovod zajistí spojená dechová hudba a pěvecký sbor. Na poutní slavnosti bude také připomenuto 110. výročí narození významného skladatele a pedagoga Mons. Doc. Mag. Josefa Olejníka.
Vysílání: 05.7., 10.30 hod., ČT2

John Wycliffe: jitřenka reformace
Byl vykreslován jako kacíř i světec; hrdina i ničema. Stal se světlem změn v nejtemnějších dnech církve. Britský hraný dokument. Ve vrcholném středověku se nad Anglií vznášel anděl smrti. Takzvaná černá smrt zkosila ohromné množství lidí. A ti, kdo přežili, utrpěli těžké psychické trauma. Běžní lidé i duchovní si kladli otázku: „Proč Bůh vůbec seslal mor a jaký hřích tím trestá?“ Křesťanstvím se přehnala vlna apokalyptiky: přesvědčení, že konec světa je tu. V moru viděli Boží soud za hříšný život. Také to však byla doba hledání, kdy se mnohé zažité trendy, vzorce a společenské struktury ocitly ve vzduchoprázdnu. Ideální čas pro akademiky, aby přišli s novými myšlenkami. Jedním z těchto učenců byl i John Wycliffe, jenž se svou kritikou církve navždy zapsal do dějin.
Vysílání: 06.7., 12.45 hod., ČT2
Opakování: 12.7., ČT2

Mistr a kazatel
Vydejme se po stopách jedné z nejvýznamnějších postav českých i evropských dějin v doprovodu špičkových historiků. Režie Z. Pojman. Jan Hus je lákavé téma nejen pro laiky, ale i pro badatele. Rozumíme však po šesti stech letech správně jeho postojům a učení? Pro někoho byl reformátor, pro jiné kacíř. Lze tedy vůbec bez předsudků a předpojatosti po stovkách let ukázat Jana Husa takového, jaký opravdu byl? Po stopách jedné z nejdramatičtějších postav české historie se vydáváme v dokumentu Mistr a kazatel s Pavlem Helanem z Husitské teologické fakulty a Pavlínou Cermanovou z Centra medievistických studií. Navštívíme místa, která hrála v dramatickém osudu Jana Husa zásadní roli. Patří k nim nejen Husinec, Praha, Kozí Hrádek, Krakovec, ale také Oxford. Pohledy znalců historických věd nás k pravdě o Husovi jistě přiblíží. Dokument je cenný vyvážeností i hloubkou pohledu na postavu Jana Husa a historickou přesností. Při zachování vysoké odborné relevance má film svižné vypravěčské tempo a odborníci v oboru historického a teologického vzdělání ho považují za poutavé dílo pro všechny věkové kategorie diváků.
Vysílání: 06.7., 14.05 hod., ČT2

Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa
Přímý přenos bohoslužby Církve československé husitské k uctění památky mistra Jana Husa z pražské Betlémské kaple. Režie J. Rásocha. Letošní výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany se odrazí i v tematickém ladění sváteční bohoslužby z Betlémské kaple v Praze. Nakolik mělo dílo geniálního tuzemského skladatele také svůj duchovní rozměr? Ptala se Inka Chadimová.
Vysílání: 06.7., 15.00 hod., ČT2

24.6.2024 12:06:57 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 29 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Lípa Musica 2024

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Křížové cesty: Do Tvých rukou

Křížové cesty: Do Tvých rukou

Křížové cesty: Do Tvých rukou
Křížové cesty v Bohuticích, na Malenisku u Provodova, na Svatém Kopečku v Mik ...celý článekČasopis 29 - sekce