zvláštní poděkování
Volný.cz

Marie Šimsová nejen o Máničce

Marie Šimsová a Ondřej Lázňovský

autor: archiv divadla   

zvětšit obrázek

Po zesnulé Heleně Štáchové, ředitelce Divadla Spejbla a Hurvínka, loutky Máničky a bábinky promlouvají hlasem Marie Šimsové. Svého nástupce si ještě stihla vybrat sama Helena Štáchová. Mánička tak nadále zůstává rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, dál prožívá i své příběhy a disponuje celou řadou autentických vlastností, které pomáhají vytvářet zajímavé situace.


  • Do souboru Divadla S+H jste nastoupila už v roce 2004. Jaká byla vaše motivace pracovat právě v tomto divadle?
    Tehdy mi končila loutkoherecká stáž v Divadle loutek v Ostravě a osobní důvody mě vedly do Prahy. Rozeslala jsem žádosti snad do všech dětských a loutkových divadel, protože pro tuto hereckou cestu jsem se rozhodla už ve škole. Martin Klásek mě pozval na pohovor a následně mě přijal jako elévku.
  • Kdy jste přišli na to, že máte předpoklady pro interpretaci Máničky?
    Zkoumali jsme tyto předpoklady již v rámci přijímacího pohovoru. Přes léto jsem pak dostala za úkol připravit si krátký autorský výstup s loutkou Máničky, kdy jsem zkusila spojit interpretaci s animací.
  • Máničku jste začala alternovat s Helenou Štáchovou v některých představeních již v minulém roce, ale nikdo nečekal, že vám tuto roli již tak brzy předá definitivně. Jak vnímáte tuto situaci?
    Především soucítím s rodinou a všemi blízkými, kteří se s Helenkou museli rozloučit. Divadelní situaci vnímám jako divadelník – každý den přicházejí děti a chtějí prožívat dobrodružství svých oblíbených hrdinů. Takže pro mě je zásadní tato každodenní práce pro děti, abychom jim i nadále přinášeli chytré, milé, zábavné a také trochu poučné příběhy.
  • Zaznamenala jste již nějaké ohlasy na vaší interpretaci?
    Zatím jsou všichni moc milí a drží mi palce.
  • Udílela Vám Helena Štáchová nějaké rady ohledně interpretace a hereckého uchopení této populární postavičky?
    Samozřejmě. A byly to vždy rady cenné, přesné, praktické, předávané s trpělivostí a humorem. Neméně prospěšnou školou pro mě ale byla všechna ta léta, kdy jsem ji mohla pozorovat při práci. Byla to skutečně skvělá herečka.
  • Jak vnímáte charakter Máničky, její vývoj až do dnešních dnů a máte s ní nějaké konkrétní plány?
    Zcela určitě souhlasím s tím, jak, a že vůbec, se Mánička vyvíjela v čase. Vidím v tom paralelu vývoje sebevnímání a sebeurčení ženy v druhé polovině 20. století. Ženský element se v Divadle S+H upevnil, což se ostatně projevilo i ve vytvoření bábinky - paní Kateřiny. Mánička by i nadále měla zůstat rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, prožívat i své „plnokrevné“ příběhy a disponovat celou řadou autentických vlastností, které by pomáhaly vytvářet zajímavé situace. Předpokládá to samozřejmě šikovné autory, nemyslím ve smyslu pouhé znalosti postav, k napsání opravdu dobré hry je zapotřebí určitě víc.
  • Jak to bude s paní Kateřinou – Mániččinou bábinkou – přebíráte interpretaci i za ní?
    Hledáme barvu, abychom dosáhli určitého kompromisu, protože věkový rozdíl se zde projevuje výrazněji než u Máničky. Bábinka bezpochyby "omládne", ovšem když s ní Helenka začínala, byla sama ještě mladší, než jsem teď já.
  • Na čem nyní pracujete a co chystáte do budoucna?
    Přebírám stávající repertoár, a to i v němčině. Na tomto místě bych chtěla požádat diváky a příznivce o trpělivost a pochopení naší současné nelehké situace. A již také je na repertoáru nová hra pro nejmenší diváky Hurvínek v Hajanech, kterou ještě napsala Helena Štáchová.

    12.3.2018 14:03:33 Redakce | rubrika - Rozhovory
  •